TẢI GAME PHIÊN BẢN OPEN
Bản cài đặt (Không Âm Thanh)
Client Server Download
Bản cài đặt Mu - Link Toàn Quốc (450 MB) Toàn Quốc
Bản cài đặt Mu - Link Dự Phòng 1 (450 MB) Dự Phòng 1
Bản cài đặt (Full Âm Thanh)
Client Server Download
Bản cài đặt Mu - Link Toàn Quốc (750 MB) Toàn QuốcĐỘC QUYỀN BỞI WEBZEN
GHI RÕ NGUỒN KHI BẠN PHÁT HÀNH TỪ TRANG NÀY
Giấy phép | Giới Thiệu | Điều Khoản Sử Dụng | Hướng Dẫn Cài Đặt Và Gở Bỏ
Địa chỉ : 102D Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Liên Hệ : admin@webzen.com